Polski certyfikat BPMN

certyfikowanie znajomości notacji BPMN
przez
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Korzyści z certyfikacji
Rada Programowa
Krótko o BPMN
Przyznane certyfikaty
Najbliższy egzamin
Organizacja egzaminu
Regulamin egzaminu
Próbny test
Kontakt


| Krótko o BPMN

Business Process Model and Notation, BPMN (Notacja i Model Procesu Biznesowego) - jest graficzną notacją służącą do opisywania procesów biznesowych oraz ich wzajemnych relacji. Pierwsza wersja BPMN została opracowana w 2004 roku przez grupę konsultantów i sprzedawców oprogramowania w ramach Business Process Management Initiative (BPMI). Obowiązująca notacja - BPMN 2.0 - jest modyfikacją kolejnych poprzedzających ją wersji. Została opracowana w 2011 przez Object Management Group (OMG) - która od czasu połączenia się z BPMI w roku 2005 prowadzi prace rozwojowe nad BPMN. OMG ma tradycję sięgającą 1989 roku, kiedy to powstała jako konsorcjum założone przez IBM, Apple Computer i Sun Microsystems w celu ustanowienia standardów międzyplatformowego, rozproszonego programowania obiektowego. Obecne OMG jest konsorcjum o zasięgu światowym, zajmującym się opracowywaniem standardów związanych z oprogramowaniem. Można postawić tezę, że BPMN 2.0 jest najbardziej znanym z tych standardów.

Jego dokumentacja jest ogólnie dostępna pod adresem http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.1/

Ponadto BPMN jest również opisana normą ISO/IEC 19510:2013

Dużą zaletą notacji jest jej jednoznaczność, przydatność zarówno do opisów procesów na potrzeby oprogramowania klasy ERP, jak i workflow, oraz to, że wspiera ją ponad 70 systemów do modelowania i automatyzacji procesów. Posługują się nią m.in. takie programy jak iGrafx, ADONIS, ARIS, Bizflow, BonitaSoft, BizAgi, DYSANT i IBM. iGrafx oferuje również możliwość przejścia z modelu BPMN na model BPEL. Metodą wymiany danych pomiędzy narzędziami BPMN są predefiniowane standardy wymiany danych XPDL i BPMN XML.

Rosnącą popularność notacji i jej perspektywy rozwoju podsumowuje dobrze artykuł Paula Harmona, Harmon on BPM: OMG BPM Standards

Na zakończenie autor stwierdza:

W naszym półrocznym sondażu przeprowadzonym jesienią 2013 roku, zapytaliśmy firmy jakimi standardami były zainteresowane ich organizacje. Prawie wszyscy wymienili BPMN. Prawie nikt nie wspomniał, że jest zainteresowany którymś z innych standardów OMG.

  Aktualizacja serwisu: