KOMISJA STATYSTYKI

Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk


Aktualności

Misja

Skład osobowy Komisji

Informacje o bieżącej
działalności Komisji


Kryteria oceny rozpraw doktorskich
i habilitacyjnych


Lista osób mających uprawnienia do recenzowania rozpraw

Konferencje zorganizowane
pod patronatem
Komisji Statystyki


Historia Komisji
Statystyki


In memoriam

Polecamy

KontaktHistoria Komisji Statystyki

W protokole posiedzenia Komitetu Nauk Matematycznych PAN w dniu 16 czerwca 1972 r. czytamy: „Doc. dr Caliński omówił sytuację w dziedzinie statystyki matematycznej w Polsce. Odczuwany jest duży brak specjalistów z tego zakresu. W toku dyskusji uznano sprawę kształcenia kadr z dziedziny statystyki matematycznej za bardzo pilną i zwrócono się do doc. dra Calińskiego z prośbą o przedstawienie Prezydium Komitetu wniosków w sprawie powołania Komisji ds. Statystyki Matematycznej”. W dniu 7 września 1972 r. doc. dr hab. Tadeusz Caliński przesłał na ręce prof. dra hab. Bogdana Bojarskiego sekretarza naukowego Komitetu Nauk Matematycznych PAN pismo precyzujące zakres działania oraz skład Komisji. Zakres działania Komisji określony został następująco:

 1. Zbadanie sytuacji w nauczaniu statystyki matematycznej na kierunkach matematyki, a zwłaszcza możliwości uruchomienia specjalizacji ze statystyki matematycznej na przynajmniej jednym uniwersytecie.
 2. Zbadanie możliwości i ewentualne zgłoszenie propozycji uruchomienia studiów doktoranckich lub studiów podyplomowych (stacjonarnych) w zakresie teorii i zastosowań statystyki matematycznej w najbardziej zaawansowanych ośrodkach naukowych.
 3. Stymulowanie kształcenia na najwyższym poziomie matematyków i innych pracowników nauki zainteresowanych twórczym rozwijaniem teorii i metod statystyki matematycznej poprzez:
  1. patronowanie regionalnym seminariom ze statystyki matematycznej,
  2. inicjowanie wakacyjnych szkół ze statystyki matematycznej,
  3. zgłaszanie i opiniowanie wniosków o stypendia na staże krajowe i zagraniczne w zakresie statystyki matematycznej.
 4. Zainicjowanie i podtrzymywanie ogólnokrajowej współpracy i wymiany informacji między zainteresowanymi środowiskami naukowymi dla umożliwienia realizacji zadań wymienionych w punktach 1- 3.
 5. Popieranie i rozwijanie zagranicznych kontaktów naukowych zwłaszcza przez stwarzanie warunków umożliwiających wymianę wykładowców (patrz punkt 3b), odbywanie studiów i staży zagranicznych (patrz punkt 3c) oraz udział statystyków polskich w międzynarodowych imprezach naukowych.
 6. Przyczynianie się do szerszego dopływu czasopism i książek ze statystyki matematycznej do bibliotek ośrodków naukowych zainteresowanych teorią i zastosowaniami statystyki matematycznej.
 7. Roztoczenie opieki nad tematami ze statystyki matematycznej w planach badań naukowych, głównie w problemie węzłowym 06.1.1 i oferowanie pomocy w ich opiniowaniu.
 8. Współpracowanie z wydawnictwami w zakresie planów wydawniczych dotyczących książek ze statystyki matematycznej, autorów polskich oraz tłumaczeń, a także współpracowanie z redakcjami czasopism publikujących prace ze statystyki matematycznej celem wpływania na właściwy rozwój piśmiennictwa z tej dziedziny.

Prezydium Komitetu Nauk Matematycznych PAN na posiedzeniu w Lublinie w dniu 19 września 1972 r. powołało Komisję ds. Rozwoju Statystyki Matematycznej w Polsce oraz zaakceptowało tezy w sprawie zakresu działania Komisji przedstawione w piśmie doc. dra hab. Tadeusza Calińskiego z dnia 7 września 1972 r. Komitet stwierdził, że w miarę swych organizacyjnych i finansowych możliwości będzie udzielał Komisji wszelkiej niezbędnej pomocy organizacyjnej i finansowej. Pierwsze działania Komisja podjęła w listopadzie 1972 r., a jej pierwsze posiedzenie plenarne odbyło się w dniu 13 lutego 1973 r. we Wrocławiu.

W latach 1972-2012 Komisja odbyła czterdzieści dziewięć posiedzeń: Wisła – 22, Poznań – 11, Warszawa – 9, Błażejewko – 3, Wrocław – 3, Olsztyn – 1, Zielona Góra – 1. Ponadto zorganizowanych zostało 37 konferencji ze statystyki matematycznej (w tym 13 międzynarodowych): Wisła – 23, Błażejewko – 5, Będlewo – 2, Poznań -2, Jachranka – 1, Kozubnik – 1, Łagów – 1, Olsztyn – 1, Szklarska Poręba – 1.

Zmiany w regulaminie Komitetu Matematyki PAN uchwalone w 2012 roku, zgodnie z którymi członkami komisji KM mogą być wyłącznie członkowie Komitetu Matematyki, uniemożliwiły powołanie Komisji Statystyki na praktykowanych do tego czasu zasadach, zapewniających obecność w Komisji reprezentantów większości krajowych ośrodków badawczych. Dla zapewnienia kontynuacji prac podjętych przez Komisje w poprzednich kadencjach powołano Zespół ds. Konferencji w Wiśle, w którego skład - oprócz czlonków Komisji Statystyki - weszli i inni reprezentanci środowiska. W 2016 roku zmieniono nazwę zespołu na Zespół ds. Rozwoju Statystyki Matematycznej i Jej Zastosowań.I Kadencja: 1972–1975 (Powołanie Komisji: 19.09.1972)

Skład osobowy:
 1. prof. Józef Łukaszewicz (przew.)
 2. doc. Tadeusz Caliński (wiceprzew.)
 3. doc. Bolesław Kopociński (sekr.)
 4. doc. Robert Bartoszyński
 5. doc. Witold Klonecki
 6. dr Mirosław Krzyśko
 7. dr Edward Niedokos
 8. prof. Wiktor Oktaba
 9. dr Elżbieta Pleszczyńska
 10. doc. Stanisław Trybuła
 11. prof. Mieczysław Warmus
 12. dr Ryszard Zieliński
Posiedzenia Komisji:
 1. Wrocław, 13.02.1973
 2. Warszawa, 15.06.1973
 3. Warszawa, 8.04.1974
 4. Wisła, 12.12.1974
 5. Warszawa, 1.03.1975
Konferencje:
 1. Wisła, 6–12.12.1973
 2. Wisła, 12–18.12.1974


II Kadencja: 1975–1977 (Powołanie Komisji: 27.10.1975)

Skład osobowy:
 1. doc. Tadeusz Caliński (przew.)
 2. doc. Witold Klonecki (wiceprzew.)
 3. dr Mirosław Krzyśko (sekr.)
 4. doc. Robert Bartoszyński
 5. doc. Eugeniusz Fidelis (od 1977 r.)
 6. doc. Bolesław Kopociński
 7. prof. Józef Łukaszewicz
 8. doc. Edward Niedokos
 9. prof. Wiktor Oktaba
 10. doc. Elżbieta Pleszczyńska
 11. doc. Stanisław Trybuła
 12. prof. Mieczysław Warmus
 13. dr Ryszard Zieliński
Posiedzenia Komisji:
 1. Wisła, 6.12.1975
 2. Wrocław, 30.09.1976
 3. Wisła, 15.12.1976
 4. Wisła, 9.12.1977
Konferencje:
 1. Wisła, 6–12.12.1975
 2. Wisła, 13–18.12.1976
 3. Wisła, 8–14.12.1977


III Kadencja: 1978–1980 (Powołanie Komisji: 16.02.1978)

Skład osobowy identyczny jak w II kadencji. Posiedzenia Komisji:
 1. Poznań, 5.06.1978
 2. Wisła, 11.12.1978
 3. Wrocław, 29.01.1979
 4. Wisła, 8.12.1979
 5. Warszawa, 15.05.1980
 6. Wisła, 5.12.1980
Konferencje:
 1. Wisła, 7–13.12.1978
 2. Wisła, 7–12.12.1979
 3. Wisła, 4–10.12.1980


IV Kadencja: 1981–1984 (Powołanie Komisji: 28.01.1981)

Skład osobowy:
 1. doc. Ryszard Zieliński (przew.)
 2. dr Mirosław Krzyśko (wiceprzew.)
 3. dr Roman Zmyślony (sekr.)
 4. doc. Robert Bartoszyński
 5. prof. Tadeusz Caliński
 6. doc. Eugeniusz Fidelis
 7. dr Radosław Kala
 8. doc. Witold Klonecki
 9. dr Teresa Ledwina
 10. prof. Józef Łukaszewicz
 11. doc. Edward Niedokos
 12. prof. Wiktor Oktaba
 13. doc. Elżbieta Pleszczyńska
 14. prof. Dominik Szynal
Posiedzenia Komisji:
 1. Warszawa, 22.05.1981
 2. Warszawa, 21.01.1983
 3. Błażejewko, 9.12.1983
 4. Poznań, 7.02.1984
 5. Warszawa, 14.12.1984
Konferencje:
 1. Błażejewko, 2–8.12.1982
 2. Błażejewko, 8–14.12.1983
 3. Poznań, 4–8.06.1984


V Kadencja: 1985–1987 (Powołanie Komisji: 14.01.1985)

Skład osobowy:
 1. doc. Ryszard Zieliński (przew.)
 2. doc. Mirosław Krzyśko (wiceprzew.)
 3. dr Roman Zmyślony (sekr.)
 4. dr Jarosław Bartoszewicz
 5. prof. Robert Bartoszyński
 6. prof. Tadeusz Caliński
 7. dr Joachim Domsta
 8. doc. Eugeniusz Fidelis
 9. doc. Stanisław Gnot
 10. dr Radosław Kala
 11. doc. Witold Klonecki
 12. dr Teresa Ledwina
 13. prof. Józef Łukaszewicz
 14. doc. Edward Niedokos
 15. prof. Wiktor Oktaba
 16. doc. Elżbieta Pleszczyńska
 17. prof. Dominik Szynal
Posiedzenia Komisji:
 1. Warszawa, 29.11.1985
 2. Warszawa, 12.12.1986
 3. Błażejewko, 28.05.1987
Konferencje:
 1. Błażejewko, 30.05–5.06.1985
 2. Kozubnik, 10–14.06.1986
 3. Błażejewko, 28.05–3.06.1987


VI Kadencja: 1988–1990 (Powołanie Komisji: 27.01.1988)

Skład osobowy:
 1. doc. Stanisław Gnot (przew.)
 2. dr Radosław Kala (wiceprzew.)
 3. dr Jacek Koronacki (sekr.)
 4. doc. Jerzy Baksalary
 5. dr Jarosław Bartoszewicz
 6. doc. Tadeusz Bednarski
 7. prof. Tadeusz Caliński
 8. doc. Eugeniusz Fidelis
 9. doc. Mirosław Krzyśko
 10. dr Teresa Ledwina
 11. dr Jan Mielniczuk
 12. doc. Edward Niedokos
 13. prof. Wiktor Oktaba
 14. prof. Czesław Platt
 15. doc. Elżbieta Pleszczyńska
 16. prof. Dominik Szynal
 17. doc. Ryszard Zieliński
 18. dr Roman Zmyślony
Posiedzenia Komisji:
 1. Poznań, 1.02.1988
 2. Olsztyn, 30.08.1988
 3. Poznań, 2.02.1989
 4. Błażejewko, 31.05.1990
Konferencje:
 1. Olsztyn, 29.08–2.09.1988
 2. Błażejewko, 29.05–2.06.1990


VII Kadencja: 1991–1993 (Powołanie Sekcji Statystyki: 25.01.1991)

Skład osobowy:
 1. prof. Mirosław Krzyśko (przew.)
 2. prof. Stanisław Gnot (wiceprzew.)
 3. dr hab. Krystyna Katulska (sekr.)
 4. doc. Jerzy Baksalary
 5. doc. Jarosław Bartoszewicz
 6. doc. Tadeusz Bednarski
 7. prof. Tadeusz Galiński
 8. prof. Witold Klonecki
 9. doc. Jacek Koronacki
 10. doc. Edward Niedokos
 11. prof. Wiktor Oktaba
 12. prof. Zdzisław Rychlik
 13. doc. Czesław Stępniak
 14. prof. Ryszard Zieliński
 15. doc. Roman Zmyślony
Posiedzenia Komisji:
 1. Wisła, 10.12.1991
 2. Wisła, 9.12.1992
 3. Poznań, 23.02.1993
Konferencje:
 1. Wisła, 9–13.12.1991
 2. Wisła, 7–11.12.1992
 3. Poznań, 31.05–4.06.1993


VIII Kadencja: 1994–1996 (Powołanie Sekcji Statystyki: 28.09.1994)

Skład osobowy:
 1. prof. Mirosław Krzyśko (przew.)
 2. prof. Ryszard Zieliński (wiceprzew.)
 3. dr hab. Krystyna Katulska (sekr.)
 4. prof. Jarosław Bartoszewicz
 5. doc. Tadeusz Bednarski
 6. prof. Tadeusz Caliński
 7. prof. Lesław Gajek
 8. prof. Stanisław Gnot
 9. prof. Radosław Kala
 10. doc. Jacek Koronacki
 11. prof. Wiktor Oktaba
 12. dr Tomasz Rychlik
 13. prof. Zdzisław Rychlik
 14. prof. Czesław Stępniak
 15. prof. Roman Zmyślony
Posiedzenia Komisji:
 1. Wisła, 6.12.1994
 2. Pozna´n, 3.02.1995
 3. Wisła, 5.12.1995
 4. Poznań, 2.02.1996
Konferencje:
 1. Wisła, 5–9.12.1994
 2. Wisła, 4–8.12.1995
 3. Jachranka, 17–21.06.1996


IX Kadencja: 1996–1998 (Powołanie Sekcji Statystyki: 19.10.1996)

Skład osobowy:
 1. prof. Mirosław Krzyśko (przew.)
 2. prof. Ryszard Zieliński (wiceprzew.)
 3. dr hab. Krystyna Katulska (sekr.)
 4. prof. Jarosław Bartoszewicz
 5. prof. Tadeusz Bednarski
 6. prof. Tadeusz Caliński
 7. prof. Bronisław Ceranka
 8. prof. Lesław Gajek
 9. prof. Stanisław Gnot
 10. prof. Radosław Kala
 11. doc. Jacek Koronacki
 12. prof. Wiktor Oktaba
 13. dr Tomasz Rychlik
 14. prof. Czesław Stępniak
 15. prof. Roman Zmyślony
 16. prof. Stefan Zontek
Posiedzenia Komisji:
 1. Poznań, 13.02.1997
 2. Wisła, 9.12.1997
 3. Poznań, 5.02.1998
Konferencje:
 1. Wisła, 8–12.12.1997
 2. Łagów, 7–11.09.1998


X Kadencja: 1999–2002 (Powołanie Sekcji Statystyki: 17.03.1999)

Skład osobowy:
 1. prof. Mirosław Krzyśko (przew.)
 2. prof. Krystyna Katulska (sekr.)
 3. prof. Jarosław Bartoszewicz
 4. prof. Tadeusz Bednarski
 5. prof. Tadeusz Caliński
 6. prof. Bronisław Ceranka
 7. prof. Lesław Gajek
 8. prof. Stanisław Gnot
 9. prof. Radosław Kala
 10. doc. Jacek Koronacki
 11. prof. Teresa Ledwina
 12. prof. Wojciech Niemiro
 13. prof. Wiktor Oktaba
 14. doc. Tomasz Rychlik
 15. prof. Czesław Stępniak
 16. prof. Ryszard Zieliński
 17. prof. Wojciech Zieliński
 18. prof. Roman Zmyślony
 19. prof. Stefan Zontek
Posiedzenia Komisji:
 1. Wisła, 7.12.1999
 2. Wisła, 4.12.2001
 3. Poznań, 24.05.2002
 4. Wisła, 3.12.2002
Konferencje:
 1. Wisła, 6–11.12.1999
 2. Szklarska Poręba, 21–25.06.2000
 3. Wisła, 3–7.12.2001
 4. Wisła, 2–6.12.2002


XI Kadencja: 2003–2006 (Powołanie Sekcji Statystyki: 29.05.2003)

Skład osobowy:
 1. prof. Mirosław Krzyśko (przew.)
 2. prof. Roman Zmyślony (wiceprzew.)
 3. prof. Krystyna Katulska (sekr.)
 4. prof. Jarosław Bartoszewicz
 5. prof. Tadeusz Bednarski
 6. prof. Tadeusz Caliński
 7. prof. Bronisław Ceranka
 8. prof. Lesław Gajek
 9. prof. Radosław Kala
 10. prof. Jacek Koronacki
 11. prof. Teresa Ledwina
 12. prof. Marek Męczarski
 13. prof. Wojciech Niemiro
 14. prof. Wiktor Oktaba
 15. prof. Tomasz Rychlik
 16. prof. Czesław Stępniak
 17. prof. Ryszard Zieliński
 18. prof. Wojciech Zieliński
 19. prof. Stefan Zontek
Posiedzenia Komisji:
 1. Zielona Góra, 29.09.2003
 2. Wisła, 7.12.2004
 3. Wisła, 6.12.2005
 4. Wisła, 5.12.2006
Konferencje:
 1. Będlewo, 25-29.08.2003
 2. Wisła, 6-11.12.2004
 3. Wisła, 5-10.12.2005
 4. Wisła, 4-9.12.2006


XII Kadencja: 2007–2011 (Powołanie Sekcji Statystyki: 26.09.2007)

Skład osobowy:
 1. prof. Mirosław Krzyśko (przew.)
 2. prof. Krystyna Katulska (sekr.)
 3. prof. Jarosław Bartoszewicz
 4. prof. Tadeusz Bednarski
 5. prof. Tadeusz Caliński
 6. prof. Bronisław Ceranka
 7. prof. Lesław Gajek
 8. prof. Radosław Kala
 9. prof. Jacek Koronacki
 10. prof. Teresa Ledwina
 11. prof. Marek Męczarski
 12. prof. Jan Mielniczuk
 13. prof. Wojciech Niemiro
 14. prof. Wiktor Oktaba
 15. prof. Tomasz Rychlik
 16. prof. Czesław Stępniak
 17. prof. Jacek Wesołowski
 18. prof. Ryszard Zieliński
 19. prof. Wojciech Zieliński
 20. prof. Roman Zmyślony
 21. prof. Stefan Zontek
Posiedzenia Komisji:
 1. Wisła, 4.12.2007
 2. Wisła, 8.12.2009
 3. Wisła, 7.12.2010
 4. Wisła, 7.12.2011
Konferencje:
 1. Wisła, 3-7.12.2007
 2. Będlewo 21-25.04.2008
 3. Wisła, 7-11.12.2009
 4. Wisła, 6-10.12.2010
 5. Wisła, 5-9.12.2011


XIII Kadencja: 2012–2015 (Powołanie KS i Zespołu: 28.11.2012)

Skład osobowy KS:
 1. prof. Teresa Ledwina (przew.)
 2. dr hab. Małgorzata Bogdan
 3. prof. Adam Jakubowski
 4. prof. Zbigniew Palmowski
Skład osobowy Zespołu:
 1. prof. Jarosław Bartoszewicz
 2. prof. Tadeusz Bednarski
 3. dr hab. Małgorzata Bogdan
 4. prof. Tadeusz Caliński
 5. prof. Bronisław Ceranka
 6. dr hab. Przemysław Grzegorzewski
 7. dr Mariusz Grządziel
 8. dr hab. Alicja Jokiel-Rokita
 9. prof. Jacek Koronacki
 10. prof. Mirosław Krzyśko
 11. prof. Teresa Ledwina
 12. prof. Augustyn Markiewicz
 13. dr hab. Marek Męczarski
 14. prof. Jan Mielniczuk
 15. prof. Wojciech Niemiro
 16. dr hab. Piotr Pokarowski
 17. prof. Tomasz Rychlik
 18. dr hab. Zbigniew Szkutnik
 19. dr Agnieszka Wyłomańska
 20. dr hab. Wojciech Zieliński,
 21. prof. Roman Zmyślony
Posiedzenia Zespołu:
 1. Wisła, 4.12.2012
 2. Wisła, 3.12.2013
 3. Będlewo 2.12.2014
 4. Będlewo 9.12.2015
Konferencje:
 1. Wisła, 3-7.12.2012
 2. Wisła, 2-6.12.2013
 3. Będlewo 31.11-5.12.2014
 4. Będlewo 7-11.12.2015


XIV Kadencja: 2016–2019 (Powołanie KS: 13.04.2016; powołanie Zespołu: 9.09.2012)

Skład osobowy KS:
 1. prof. Teresa Ledwina (przew.)
 2. prof. Jan Mielniczuk
Skład osobowy Zespołu:
 1. prof. Tadeusz Bednarski
 2. dr hab. Przemysław Biecek
 3. dr hab. Mariusz Bieniek
 4. dr hab. Małgorzata Bogdan
 5. dr hab. Przemysław Grzegorzewski
 6. dr hab. Tomasz Górecki
 7. dr hab. Alicja Jokiel-Rokita
 8. prof. Teresa Ledwina
 9. dr hab. Jacek Leśkow
 10. prof. Augustyn Markiewicz
 11. dr hab. Marek Męczarski
 12. prof. Jan Mielniczuk
 13. prof. Wojciech Niemiro
 14. prof. Tomasz Rychlik
 15. prof. Zbigniew Szkutnik
 16. dr hab. Wojciech Zieliński
 17. prof. Roman Zmyślony
Posiedzenia Zespołu:
 1. Będlewo 29.11.2016
 2. Będlewo 5.12.2017
 3. Będlewo 4.12.2018
 4. Będlewo 3.12.2019
Konferencje:
 1. Będlewo 28.11-2.12.2016
 2. Będlewo 4-8.12.2017
 3. Będlewo 2-7.12.2018
 4. Będlewo 2-6.12.2019


XV Kadencja: 2020–2023 (Powołanie Komisji Statystyki: 11.12.2020)

Skład osobowy KS:
 1. prof. Małgorzata Bogdan (przew.)
 2. dr hab. Anna Dudek
 3. dr hab. Katarzyna Filipiak
 4. prof. Przemysław Grzegorzewski
 5. prof. Augustyn Markiewicz
 6. dr hab. Błażej Miasojedow
 7. prof. Jan Mielniczuk
 8. prof. Wojciech Niemiro
 9. dr Wojciech Rejchel
 10. prof. Zbigniew Szkutnik
Posiedzenia Komisji:
 1. Będlewo 1.12.2020
Konferencje:
 1. Będlewo 30.11-2.12.2020