KOMISJA STATYSTYKI

Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk


Aktualności

Misja

Skład osobowy Komisji

Informacje o bieżącej
działalności Komisji


Kryteria oceny rozpraw doktorskich
i habilitacyjnych


Lista osób mających uprawnienia do recenzowania rozpraw

Konferencje zorganizowane
pod patronatem
Komisji Statystyki


Historia Komisji
Statystyki


In memoriam

Polecamy

KontaktSkład osobowy Komisji Statystyki w kadencji 2020-2023


W dniu 11.XII.2020 r. Prezes PAN zaaprobowal następujący skład Komisji Statystyki Komitetu Matematyki PAN:

  1. Prof. dr hab. Małgorzata Bogdan, Uniwersytet Wrocławski, członek KM – przewodnicząca Komisji
  2. Dr hab. Anna Dudek, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  3. Dr hab. inż. Katarzyna Filipiak, Politechnika Poznańska
  4. Prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski, Politechnika Warszawska i IBS PAN
  5. Prof. dr hab. Augustyn Markiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  6. Dr hab. Błażej Miasojedow, Uniwersytet Warszawski
  7. Prof. dr hab. Jan Mielniczuk, Politechnika Warszawska i IPI PAN – członek KM
  8. Prof. dr hab. Wojciech Niemiro, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Warszawski
  9. Dr Wojciech Rejchel, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  10. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Szkutnik, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie