KOMISJA STATYSTYKI

Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk


Aktualności

Misja

Skład osobowy Komisji

Informacje o bieżącej
działalności Komisji


Kryteria oceny rozpraw doktorskich
i habilitacyjnych


Lista osób mających uprawnienia do recenzowania rozpraw

Konferencje zorganizowane
pod patronatem
Komisji Statystyki


Historia Komisji
Statystyki


In memoriam

Polecamy

Kontakt
Z okazji setnej rocznicy powstania Głównego Urzędu Statystycznego ukazała się publikacja Statystycy polscy, zawierająca biogramy osób, które przyczyniły się do rozwoju metod statystycznych, ich popularyzacji oraz organizacji badań statystycznych w Polsce.