KOMISJA STATYSTYKI

Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk


Aktualności

Misja

Skład osobowy Komisji

Informacje o bieżącej
działalności Komisji


Kryteria oceny rozpraw doktorskich
i habilitacyjnych


Lista osób mających uprawnienia do recenzowania rozpraw

Konferencje zorganizowane
pod patronatem
Komisji Statystyki


Historia Komisji
Statystyki


In memoriam

Polecamy

KontaktInformacje o bieżącej działalności Komisji Statystyki


Rok 2021

 • Komisja Statystyki przewprowadziła konkurs celem wyłonienia osób, które będą reprezentować Polskę podczas 22. Europejskiego Spotkania Młodych Statystyków (EYSM 2021), organizowanego w Atenach, w dniach 6-10. IX 2021. Zwyciężcami konkursu zostali: mgr Krzysztof Rudaś (IPI PAN, doktorant Wydziału MiNI Politechniki Warszawskiej) oraz mgr Mateusz Staniak (Uniwersytet Wrocławski).

Rok 2020

 • W dniach 30.XI-2.XII.2020 r. odbyła się XLVI Konferencja Statystyka Matematyczna, zorganizowana przez Komisję Statystyki Matematycznej Komitetu Matematyki PAN oraz Instytut Matematyki Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie (dr hab. Mariusz Bieniek - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego). Z powodu pandemii Covid-SARS-19 tegoroczne obrady odbędą się w trybie online, przy użyciu komunikatora MS Teams.

 • W ramach konferencji wygłoszono zaproszony wykład: Nieparametryczna estymacja prawdopodobienstwa ruiny (prof. Lesław Gajek, Politechnika Łódzka) oraz cykl wykładów Wprowadzenie do metody bootstrap (dr hab. Anna Dudek, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie).

 • W trakcie konferencji (1.XII.2020) odbyło się zebranie Komisji Statystyki. Obradom przewodniczyła prof. Małgorzata Bogdan - Przewodnicząca Komisji.

  • Prof. Małgorzata Bogdan poinformowała o postępowaniu w sprawie powołania Komisji Statystyki.

  • Prof. Jan Mielniczuk oraz prof. Zbigniew Szkutnik omówili sposób postępowania przy wyborze kandydatów na Europejskie Spotkanie Młodych Statystyków (EYSM), które odbędzie się we wrześniu 2021 roku w Atenach. Ustalono nastepującą procedurę zgłaszania kandydatow: zgłoszenia, z krótką informacją o kandydacie, należy kierować do prof. Marka Męczarskiego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). O wyborze przedstawicieli Polski na EYSM, spośród zgłoszonych kandydatow, zdecyduje głosowanie członkow Komisji Statystyki.

  • Dr hab. Katarzyna Filipiak przedstawiła stan przygotowań do przyszłorocznej konferencji Statystyka Matematyczna, która odbędzie się w dniach 28.XI-3.XII.2021 w Będlewie. Ustalono, że pierwszy wykład wiodący wygłosi dr hab. Błażej Miasojedow (Uniwersytet Warszawski).

  • Omowiono kandydatury na organizatorów konferencji ze Statystyki Matematycznej w 2022 roku.

  • Przedstawiciel Polski w Bernoullie Society, prof. Zbigniew Szkutnik, poinformował o aktualnych działaniach Towarzystwa, m.in. o wyborach do Europejskiego Komitetu Towarzystwa oraz organizacji Europejskiego Spotkania Statystyków w Moskwie w 2022 roku. Przypomnial również, ze w sierpniu 2021 prezydenturę w Bernoullie Society przejmie prof. Adam Jakubowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  • Rozmawiano o rozbudowie strony internetowej Komisji Statystyki, która miałaby się stać miejscem promocji wyników polskich statystyków (np. publikacji w czołowych czasopismach, otrzymanych grantach) oraz prezentacji informacji o odbywających się konferencjach, seminariach, a także ofertach pracy dla statystyków. Prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski zgodził się opiekować stroną.

  • Zastanawiano się nad możliwością stworzenia forum wymiany materiałów dydaktycznych.

 • W konkursie dla młodych statystyków na najlepszą prezentację wygłoszoną podczas XLVI Konferencji Statystyka Matematyczna - Lublin 2020, zwyciężyła mgr Monika Mokrzycka z Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu. Nagrodzono jej referat pt. Aproksymacja macierzy kowariancji wybranymi strukturami w modelach podwójnie wielowymiarowych.

Rok 2019

 • Na wyjazd na Europejskie Spotkanie Młodych Statystyków (EYSM 2019) zostali, w wyniku konkursu, zakwalifikowani: mgr Mariusz Kubkowski (z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej) oraz mgr Łukasz Rajkowski (z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego).

 • W dniach 2-6.XII.2019 r. odbyła się XLV Konferencja Statystyka Matematyczna – Będlewo 2019, zorganizowana przez Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha, Komisję Statystyki Matematycznej Komitetu Matematyki PAN oraz Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w Warszawie (dr hab. Konrad Furmanczyk - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego). W ramach konferencji wygłoszono dwa cykle wykładów: Totally positive distributions: Markov structures, graphical models, and convex optimization (dr Piotr Zwiernik, Universitat Pompeu Fabra w Barcelonie) oraz Introduction to mathematical theory of chemical reaction networks with applications in biosciences (prof. Grzegorz Rempała, The Ohio State University).

 • W trakcie konferencji (3.XII.2019) odbyło się zebranie Zespołu ds. Rozwoju Statystyki Matematycznej i Jej Zastosowań. Obrady prowadził Przewodniczący Zespołu prof. Wojciech Niemiro.

  • Uzgodniono, że kolejna konferencja Statystyka Matematyczna odbędzie się w dniach 29.XI-4.XII.2020 w Będlewie, a przewodniczacym Komitetu Organizacyjnego bedzie prof. Mariusz Bieniek z UMCS w Lublinie. Zaaprobowano zaproponowanych przez Komitet Organizacyjny kandydatów do wygłoszenia wykładów wiodacych: pierwszym prelegentem bedzie prof. Lesław Gajek z Politechniki Łódzkiej, który przedstawi wybrane zagadnienia aktuarialne, natomiast drugim wykładowcą bedzie prof. Anna Dudek z AGH w Krakowie, która omówi swoje ostatnie wyniki dotyczace bootstrapu.

  • Zespół zaakceptował kandydaturę dr hab. Katarzyny Filipiak na przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego konferencji w 2021 roku.

 • W konkursie dla młodych statystyków na najlepszą prezentację wygłoszoną podczas XLV Konferencji Statystyka Matematyczna – Będlewo 2019 przyznano następujące nagrody: pierwsze miejsce zajęła mgr Wei Jiang z Ecole Polytechnique w Paryżu (za referat pt. Adaptive Bayesian SLOPE - high-dimensional model selection with missing values), drugie - mgr Krzysztof Rudaś z Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (za referat pt. Properties of uplift estimators for small samples), a trzecie - mgr Malwina Janiszewska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (za referat pt. Testing of the association between two groups of features).

Rok 2018

 • W dniach 2-7.XII.2018 r. odbyła się XLIV Konferencja Statystyka Matematyczna – Będlewo 2018, zorganizowana przez Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha, Komisję Statystyki Matematycznej Komitetu Matematyki PAN oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (dr hab. Aleksander Zaigrajew - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego). W ramach konferencji dr Krzysztof Łatuszyński (University of Warwick, UK) wygłosił cykl wykładów pod tytułem Bayesian Inference in Intractable Likelihood Models.

 • W trakcie konferencji (4.XII.2018) odbyło się zebranie Zespołu ds. Rozwoju Statystyki Matematycznej i Jej Zastosowań. Obrady prowadził Przewodniczący Zespołu prof. Wojciech Niemiro.

  • Uzgodniono, że kolejna konferencja Statystyka Matematyczna odbędzie się w dniach 1-6.XII.2019 w Będlewie, a przewodniczacym Komitetu Organizacyjnego bedzie dr hab. Konrad Furmańczyk (SGGW w Warszawie). Zaaprobowano zaproponowanych przez Komitet Organizacyjny kandydatów do wygłoszenia wykładów wiodacych: pierwszym prelegentem bedzie prof. Grzegorz Rempała z Ohio State University, który przedstawi wybrane zastosowania statystyki w biologii, natomiast drugim wykładowcą bedzie prof. Piotr Zwiernik z Universitat Pompeu Fabra w Barcelonie, który omówi swoje ostatnie wyniki dotyczace modeli graficznych.

  • Zespół zaakceptował wstępnie kandydaturę prof. Mariusza Bieńka z UMCS w Lublinie na przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego konferencji w 2020 roku.

  • Prof. Jan Mielniczuk poinformował, że dobiegła końca jego kadencja jako przedstawiciela Polski w Towarzystwie Bernoulli. Na swojego następcę wskazał prof. Zbigniewa Szkutnika z AGH w Krakowie i kandydatura ta została przyjęta przez władze Towarzystwa.

  • Prof. Augustyn Markiewicz oraz prof. Roman Zmyślony poinformowali o konferencji podsumowującej 10–lecie grupy badawczej Multivariate and Mixed Linear Models. Konferencji bedzie towarzyszyć jednodniowe seminarium poświęcone Big Data.

 • W konkursie dla młodych statystyków na najlepszą prezentację wygłoszoną podczas XLIV Konferencji Statystyka Matematyczna – Będlewo 2018 przyznano następujące nagrody: I miejsce zajął mgr Łukasz Rajkowski z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, drugie - mgr Agnieszka Piliszek z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, a trzecie - mgr Małgorzata Łazęcka, również z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Rok 2017

 • W dniach 4-8.XII.2017 r. odbyła się XLIII Konferencja Statystyka Matematyczna – Będlewo 2017, zorganizowana przez Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha, Komisję Statystyki Matematycznej Komitetu Matematyki PAN, Instytut Podstaw Informatyki PAN (prof. Jan Mielniczuk - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego) oraz Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W ramach konferencji wygłoszono dwa cykle wykładów: Praktyczne i teoretyczne problemy statystycznego modelowania języka naturalnego (prof. Łukasz Dębowski) oraz Wybrane zagadnienia analizy ”szerokich” zbiorów danych (prof. Malgorzata Bogdan).

 • W trakcie konferencji (5.XII.2017) odbyło się zebranie Zespołu ds. Rozwoju Statystyki Matematycznej i Jej Zastosowań. Obrady prowadził Przewodniczący Zespołu prof. Wojciech Niemiro.

  • Uzgodniono, że kolejna konferencja Statystyka Matematyczna odbędzie się w dniach 2-7.XII.2018 w Będlewie, a przewodniczacym Komitetu Organizacyjnego bedzie prof. Aleksander Zaigrajew. Zaaprobowano zaproponowanych przez Komitet Organizacyjny kandydatów do wygłoszenia wykładów wiodacych: dr Krzysztofa Łatuszyńskiego z Uniwersity of Warwick (wykład o modelowaniu bayesowskim z trudną funkcją wiarogodności) oraz dr Franka Kramera z Departamentu Statystyki Medycznej Uniwersytetu w Getyndze (wykład o konwolucyjnych sieciach neuronowych).

  • Prof. Wojciech Niemiro poinformował o wstępnych ustaleniach co do organizatorów przyszłych konferencji. W roku 2019 będzie nim dr. hab. Konrad Furmanczyk z SGGW, a w roku 2020 dr. hab. Mariusz Bieniek z UMCS.

  • Prof. Jan Mielniczuk zreferował sprawy omawiane podczas posiedzenia European Regional Committee Towarzystwa Bernoulliego, które miało miejsce w Helsinkach w lipcu 2017 r. w czasie konferencji European Meeting of Statisticians. Do komitetu programowego następnej konferencji z tego cyklu (która odbędzie się w 2019 roku w Palermo) została zgłoszona i wstępnie zaakceptowana kandydatura prof. Małgorzaty Bogdan.

  • Jednym z punktów zebrania była kwestia finansowania konferencji cyklu “Statystyka Matematyczna”. W dyskusji członkowie Zespołu wskazali na potrzebę szukania w przyszłosci sponsorów zewnetrznych, np. wsród instytucji czy firm zajmujących się wdrażaniem statystyki. Prof. Jan Mielniczuk zaproponował również, aby w przyszłosci finansowac pobyt kilku młodych uczestników, którzy mają problem z pozyskaniem środków na udział w konferencji. Uczestnicy ci byliby typowani przez komitet programowy na podstawie uprzednich zgłoszeń potencjalnych kandydatów.

 • W konkursie dla młodych statystyków na najlepszą prezentację wygłoszoną podczas XLIII Konferencji Statystyka Matematyczna – Będlewo 2017 przyznano następujące nagrody: I miejsce zajął mgr Krzysztof Rudaś z Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, drugie - mgr Szymon Majewski z IMPAN, a trzecie - mgr Agnieszka Piliszek z Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

 • Na wyjazd na Europejskie Spotkanie Młodych Statystyków 2017 zostali zakwalifikowani, w wyniku konkursu: mgr Arkadiusz Kozioł oraz dr Agnieszka Prochenka.

Rok 2016

 • W dniach 28.XII-2.XII.2016 r. odbyła się XLII Konferencja Statystyka Matematyczna – Będlewo 2016, zorganizowana przez KM PAN, Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (dr Błażej Miasojedow - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego) oraz Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych. W ramach konferencji wygłoszono dwa cykle wykładów: Simulation and stochastic optimisation in high-dimension (prof. Eric Moulines) oraz Statistical modeling in molecular medicine: genomics (prof. Anna Gambin).

 • W trakcie konferencji (29.XI.2016) odbyło się zebranie Zespołu ds. rozwoju statystyki matematycznej i jej zastosowań.

  • Zebranie zostało rozpoczęte przez prof. Teresę Ledwinę, przewodniczącą Komisji Statystyki przy Komitecie Matematyki PAN, od powitania wszystkich uczestników, podziękowania za przybycie i gotowość udziału w pracach Zespołu. Nastepnie prof. Ledwina zaproponowała wybór sekretarza i przewodniczącego Zespołu. Sekretarzem został wybrany dr hab. Mariusz Bieniek, a przewodniczacym Zespołu - prof. Wojciech Niemiro, któremu prof. Ledwina przekazała przewodniczenie dalszej czesci zebrania.

  • Uzgodniono, że kolejna konferencja Statystyka Matematyczna odbędzie się w dniach 3-8.XII.2017 w Będlewie, a przewodniczacym Komitetu Organizacyjnego bedzie prof. Jan Mielniczuk. Zaaprobowano zaproponowanych przez Komitet Organizacyjny kandydatów do wygłoszenia wykładów wiodacych: dr hab. Małgorzatę Bogdan z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego (wykład o selekcji zmiennych) oraz dr. hab. Łukasza Debowskiego z Instytutu Podstaw Informatyki PAN (wykład o teorii informacji w przetwarzaniu tekstów i estymacji entropii).

  • Kolejnym punktem programu była prezentacja na temat stanu statystyki w Polsce, przygotowana przez dr. hab. Jacka Leśkowa. Poruszono w niej kwestię ścieżki awansu kadry naukowej w statystyce w Polsce, miejsca polskiej statystyki w statystyce europejskiej i światowej oraz problemów dydaktyki statystyki i jej wpływu na rozwój kadr. Prezentacja ta była wstępem do ciekawej i wielowątkowej dyskusji. W próbie jej podsumowania prof. Niemiro uznał za ważne wezwanie do pracy organicznej nad popularyzacją statystyki i kształceniem studentów oraz nielekceważenie kontaktów z instytucjami naukowymi niematematycznymi (np. PTS).

  • Ostatnim punktem zebrania była kwestia organizacji konferencji “Statystyka matematyczna” w roku 2018. Prof. Niemiro poinformował, że gotowość do organizacji zadeklarował dr hab. Aleksander Zaigrajew z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zespół zaakceptował tę propozycję.

 • W konkursie dla młodych statystyków na najlepszą prezentację wygłoszoną podczas XLII Konferencji Statystyka Matematyczna – Będlewo 2016 przyznano następujące nagrody: I miejsce zajął mgr Łukasz Rajkowski z Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, drugie - mgr Mateusz Wilk reprezentujący Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a trzecie - mgr Arkadiusz Kozioł z Wydziału Matematyki Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Rok 2015

 • W dniach 7.XII-11.XII.2015 r. odbyła się XLI Konferencja Statystyka Matematyczna – Będlewo 2015, zorganizowana przez KM PAN, Katedrę Metod Matematycznych i Statystycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (prof. dr hab. Augustyn Markiewicz - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego) oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy wsparciu finansowych Międzynarodowego Centrum Matematycznego im. Stefana Banacha. W ramach konferencji wygłoszono dwa cykle wykładów: Modelowanie różnicowe (dr hab. Szymon Jaroszewicz) oraz O rzadkiej predykcji na podstawie danych wysokiego wymiaru (dr hab. Piotr Pokarowski).

 • W trakcie konferencji (9.XII.2015) odbyło się zebranie Zespołu ds. Konferencji w Wiśle. Obrady prowadziła Przewodnicząca Zespołu prof. T. Ledwina.

  • Uzgodniono, że kolejna konferencja Statystyka Matematyczna odbędzie się w dniach 28.XI-2.XII.2016 w Będlewie. Zaaprobowano zaproponowanych przez prof. W. Niemiro w imieniu komitetu organizacyjnego zaproszonych wykładowców: E. Moulinesa (MCMC i inne metody Monte Carlo) oraz A. Gambin (bioinformatyka, biostatystyka).

  • Prof. T. Ledwina poinformowała, że konferencję w roku 2017 zgodził się zorganizować prof. J. Mielniczuk. Zgodzono się, że dobrym terminem będzie 4-9.XII, a dobrym tematem wykładu wiodącego mogłaby być nowoczesna analiza szeregów czasowych, zaproponowana w liście M. Męczarskiego do Przewodniczącej Zespołu. J. Mielniczuk zadeklarował gotowość znalezienia odpowiedniego wykładowcy.

  • Prof. T. Ledwina podziękowała członkom Zespołu za współpracę, udział w dyskusjach i aktywność. W szczególności podziękowała T. Bednarskiemu, T. Calińskiemu, J. Mielniczukowi i W. Niemiro za opracowanie w kończącej się kadencji Komisji Statystyki kryteriów oceny rozpraw doktorskich i habilitacyjnych ze statystyki matematycznej, J. Mielniczukowi za opracowanie listy potencjalnych recenzentów prac z tej dziedziny i P. Grzegorzewskiemu za uruchomienie strony internetowej Komisji Statystyki i administrowanie nią. Odczytała też fragment listu P. Grzegorzewskiego z podziękowaniem dla G. Wyłupka, Z. Hanusz i J. Tarasińskiej za przygotowanie biogramów użytych na stronie internetowej Komisji Statystyki.

  • Prof. T. Ledwina poinformowała o trybie wyboru nowego Komitetu Matematyki PAN. Zgodzono się, że środowisko statystyczne powinno tam mieć należytą reprezentację, która pozwoli utworzyć reprezentatywną Komisję Statystyki, a Konferencja Statystyka Matematyczna powinna być nadal organizowana pod auspicjami Komitetu Matematyki PAN. Uzgodniono potrzebę podjęcia działań w Instytucie Matematycznym PAN i innych uprawnionych wydziałach matematyki, które zwiększą szanse wyboru do Komitetu Matematyki przedstawicieli naszego środowiska. Rozważano różne kandydatury i różne sposoby działania. W szczególności, jednogłośnie ustalono, że byłoby najlepiej, gdyby z ramienia IM PAN środowisko statystyczne było reprezentowane w Komitecie Matematyki przez dotychczas nas reprezentującą T. Ledwinę, poproszono ją o ponowne kandydowanie do Komitetu a T. Ledwina wyraziła na to kandydowanie zgodę.

  • Prof. J. Mielniczuk poinformował o ustaleniach Komitetu Towarzystwa Bernoulliego, w którego obradach w Amsterdamie uczestniczył jako przedstawiciel Polski. (Kolejne Europejskie Spotkanie Statystyków odbędzie się w Helsinkach w dn. 24-28.VII.2017. Do Komitetu Programowego EMS została wybrana T. Ledwina. Ustalono powrót do tradycji organizowania letnich szkół SEMSTAT. W r. 2016 będzie ona poświęcona statystycznej analizie sieci. Przed EMS mają być organizowane szkolenia dla młodych uczestników.) J. Mielniczuk zwrócił uwagę na powstającą „lukę myślowopokoleniową” między starszymi i najmłodszymi uczestnikami naszej konferencji, która przejawia się m.in. różną oceną wartości działań wykorzystujących dostępne techniki komputerowe, ale nie opartych jeszcze wystarczająco na rzetelnych podstawach matematycznych.

 • W konkursie dla młodych statystyków na najlepszą prezentację wygłoszoną podczas XLI Konferencji Statystyka Matematyczna – Będlewo 2015 I miejsce zdobyła mgr Agnieszka Prochenka.

Rok 2014

 • W dniach 31.XI-5.XII.2014 r. odbyła się XL Konferencja Statystyka Matematyczna – Będlewo 2014, zorganizowana przez KM PAN oraz Wydział Matematyki Stosowanej AGH w Krakowie (prof. dr hab. Zbigniew Szkutnik - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego), przy wsparciu finansowych Międzynarodowego Centrum Matematycznego im. Stefana Banacha. Cykl wykładów pt. Statystyczne metody analizy przyczynowości wygłosił na niej prof. dr hab. Tadeusz Bednarski.

 • W konkursie dla młodych statystyków na najlepszą prezentację wygłoszoną podczas XL Konferencji Statystyka Matematyczna – Będlewo 2014, nagrodzono następujące osoby: mgr Patryk Miziuła i mgr Hubert Szymanowski i (I miejsce ex aequo), mgr Agnieszka Prochenka (II miejsce).

 • W trakcie konferencji (2.XII.2014) odbyło się zebranie Zespołu ds. Konferencji w Wiśle.

  • Przewodnicząca Zespołu przedstawiła informacje na temat posiedzenia Komitetu Matematyki, które się odbyło 26 lutego 2014 r., na którym były dyskutowane kwestie dotyczące Statystyki, rozumianej jako odrębna dyscyplina należąca do dziedziny nauk matematycznych.

  • Przyjęto propozycję, aby podczas konferencji Statystyka Matematyczna, która ma się odbyć w dniach 7-11 grudnia 2015 w Będlewie, zostały wygłoszone następujące dwa cykle wykładów konferencyjnych: dr hab. Piotr Pokarowski, O rzadkiej predykcji na podstawie danych wysokiego wymiaru (dwa wykłady) oraz dr hab. Szymon Jaroszewicz, Modelowanie różnicowe (dwa wykłady).

  • Organizację konferencji Statystyka Matematyczna, która ma się odbyć w 2016 r., powierzono zespołowi z Zakładu Statystyki Matematycznej Uniwersytetu Warszawskiego w składzie: prof. dr Wojciech Niemiro (członek komitetu naukowego), dr Błażej Miasojedow (przewodniczący komitetu organizacyjnego) i dr hab. Piotr Pokarowski (zastępca przewodniczącego komitetu organizacyjnego). Dyskutowany był wybór wykładowcy, który wygłosiłby cykl wykładów na tej konferencji, a także możliwość publikacji tych wykładów.

  • Rozważana była kwestia zmiany terminu konferencji z cyklu Statystyka Matematyczna z pierwszego tygodnia grudnia na termin wiosenny lub letni.

 • Na wyjazd na Europejskie Spotkanie Młodych Statystyków 2015 zostali zakwalifikowani, w wyniku konkursu, mgr Damian Brzyski i mgr Hubert Szymanowski.

Rok 2013

 • W lutym 2013 prof. Jan Mielniczuk zakończył konsultacje i przygotował dwie pomocnicze listy osób uprawiających statystykę matematyczną oraz statystykę stosowaną i mających stopień doktora habilitowanego. Informacji o liście udziela prof. Jan Mielniczuk (e-mail: miel@ipipan.waw.pl).

 • Dr hab. Przemysław Grzegorzewski przygotował niniejszą stronę internetową Komisji Statystyki i zgodził się nią administrować w obecnej kadencji Komisji.

 • Dla uczczenia Międzynarodowego Roku Statystyki, Komisja Statystyki zorganizowała w dniu 5 czerwca 2013 na UMK w Toruniu sesję Prawdopodobieństwo i statystyka dla nauki i technologii. Zaproszonymi wykładowcami byli profesorowie: Bartłomiej Błaszczyszyn, Jacek Jakubowski, Jacek Koronacki i Zbigniew Szkutnik. Po Sesji odbyła się otwarta rozmowa-dyskusja profesorów Adama Jakubowskiegi i Jerzego Zabczyka o pojęciu prawdopodobieństwa.

 • Podczas 5. Forum Matematyków Polskich, mającego miejsce w Rzeszowie w dniach 16-20 września 2013 roku, dr hab. Małgorzata Bogdan wygłosiła referat pt. Dlaczego warto wspierać statystykę stosowaną.

 • We wrześniu 2013 zespół w składzie: profesorowie Tadeusz Bednarski, Tadeusz Caliński, Jan Mielniczuk (przewodniczący) i Wojciech Niemiro, sfinalizował prace nad propozycją kryteriów oceny prac doktorskich i habilitacyjnych ze statystyki matematycznej. Tekst dokumentu znajduje się w zakładce Kryteria oceny prac doktorskich i habilitacyjnych.

 • W dniach 2-6.XII.2013 r. odbyła się XXXIX Konferencja Statystyka Matematyczna - Wisła 2013, zorganizowana przez KM PAN oraz Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej (dr hab. Małgorzata Bogdan - przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego). Cykl wykładów pt. Zastosowania statystyki w genomice i proteomice wygłosił na niej dr Tomasz Burzykowski (Hasselt University, Belgia).

 • W konkursie dla młodych statystyków na najlepszą prezentację wygłoszoną podczas XXXIX Konferencji Statystyka Matematyczna - Wisła 2013, nagrodzono następujące osoby: mgr Karol Opara (I miejsce), mgr Patryk Miziuła (II miejsce), mgr Hubert Szymanowski (III miejsce), mgr Aleksandra Maj-Kańska (wyróżnienie).

 • W trakcie konferencji odbyło się zebranie Zespołu ds. Konferencji w Wiśle.

  • Przedyskutowano sprawę wniosku o powołanie dyscypliny statystyka (w ramach dziedziny nauki matematyczne). W wyniku przeprowadzonego głosowania zdecydowano nie występować obecnie do KM PAN o paparcie tego wniosku.

  • Zdecydowano, że przyszłoroczna konferencja Statystyka Matematyczna odbędzie sie w Będlewie, w dniach 31.11-05.12.2014, a jej organizację powierzono prof. Zbigniewowi Szkutnikowi.

  • Zdecydowano, że zaproszony cykl wykładów podczas przyszłorocznej konferencji wygłosi prof. Tadeusz Bednarski.

  • Zaproponowano zorganizowanie warsztatów dla młodych statystyków. Sugerowany termin: maj 2015.

  • Zaaprobowano kandydaturę prof. Jana Mielniczuka na reprezentanta Polski w ERC Bernoulli Society.

Rok 2012

 • Komisja Statystyki wystąpiła do Komitetu Matematyki PAN o powołanie Zespołu do Spraw Konferencji w Wiśle. W dniu 28.XI.2012 r. Zespół został powołany, z terminem działalności do końca kadencji Komitetu Matematyki PAN.

 • W dniach 3-7.XII.2012 r. odbyła się XXXVIII Konferencja Statystyka Matematyczna Wisła 2012, zorganizowana przez KM PAN i Uniwersytet Wrocławski (prof. dr hab. Jarosław Bartoszewicz - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego). Cykl wykładów Teoria informacji a statystyka matematyczna wygłosił na niej prof. dr hab. Tadeusz Inglot.

 • W trakcie konferencji odbyło się zebranie Zespołu ds. Konferencji w Wiśle.

  • Ustalono, że członkowie Zespołu pomogą prof. Janowi Mielniczukowi przygotować pomocniczą listę osób uprawnionych do recenzowania prac doktorskich i habilitacyjnych ze statystyki. Powołano również zespół w składzie: profesorowie Tadeusz Bednarski, Tadeusz Caliński, Jan Mielniczuk (przewodniczący) oraz Wojciech Niemiro, który opracuje pewne standardy oceny prac doktorskich i habilitacyjnych ze statystyki.

  • Zdecydowano o przeprowadzeniu przez Zespół konkursu mającego na celu wyłonienie dwóch reprezentantów Polski na najbliższe Europejskie Spotkanie Młodych Statystyków w Osijeku (Chorwacja).

  • Zaaprobowano kandydaturę dr hab. Małgorzaty Bogdan na przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego konferencji Wisła 2013.

 • Na wyjazd na Europejskie Spotkanie Młodych Statystyków 2013 zakwalifikowano, w wyniku konkursu, mgr Alicję Szabelską i mgr Piotra Szulca.