KOMISJA STATYSTYKI

Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk


Aktualności

Misja

Skład osobowy Komisji

Informacje o bieżącej
działalności Komisji


Kryteria oceny rozpraw doktorskich
i habilitacyjnych


Lista osób mających uprawnienia do recenzowania rozpraw

Konferencje zorganizowane
pod patronatem
Komisji Statystyki


Historia Komisji
Statystyki


In memoriam

Polecamy

KontaktInformacji o liście osób uprawiających statystykę matematyczną oraz statystykę stosowaną, mających stopień doktora habilitowanego, udziela prof. Jan Mielniczuk (e-mail: miel@ipipan.waw.pl).